Pe lângă subiectele de bază, elevii școlii se pot bucura și de muzică, dramă, dans, arte vizuale, educație fizică și probotică, un subiect care combină robotica și programarea, alături de curriculum-ul îmbogățind activități de promovare a expresiei artistice.

Școala are o echipă de profesori specializați în diferite domenii curriculare și care lucrează împreună pentru a planifica și organiza cursuri interdisciplinare. Această echipă promovează activități și sarcini care stimulează creativitatea și dorința copiilor de a învăța pe tot parcursul anului școlar.

În clase, copiii au ocazia să se exprime liber, în conversații între colegi și profesori. Acest lucru îi ajută pe elevi să exploreze posibilități și răspunsuri creative la întrebările lor, promovând în mod activ comunicarea.

Materialele pedagogice sunt, de asemenea, esențiale pentru dezvoltarea copilului, iar la școală există mai multe posibilități de învățare și promovare a îmbogățirii intelectuale.

Colégio Bernardette Romeira își propune să instruiască cercetători și comunicatori care sunt ființe informate, creative, participative, responsabile și autonome. Este important ca elevii să dobândească abilități în materie de cetățenie, comunicare, cercetare, gândire critică, autoreglementare și abilități sociale.

Școala promovează integrarea copiilor, promovând totodată respectarea diferențelor între ele și alte culturi, sporind astfel și adăugând valoare învățării diversificate a tuturor copiilor.

Pentru Colégio Bernardette Romeira, implicarea părinților și a familiilor este esențială în dezvoltarea copiilor, astfel încât școala promovează multiple activități și sarcini care asigură această implicare, invitând familiile să participe la anumite activități. În același timp, familiile pot urmări activitățile zilnice ale elevilor lor pe platforma online ClassDojo, unde profesorii împărtășesc fotografii, evenimente și informații legate de activități și sarcini din diverse subiecte. Platforma Microsoft Teams este un alt instrument utilizat de echipa educațională, pentru a păstra legătura cu elevii și pentru a promova comunicarea între comunitatea școlară.

Ca strategie pentru a permite o relație mai strânsă cu comunitatea în general, școala promovează, de asemenea, activități în domeniile sportului, artelor și limbilor străine, care sunt deschise comunității și contribuie la stabilirea de parteneriate cu entități din domeniile sportului și solidarității sociale.

În ceea ce privește modelul pedagogic folosit de profesori, acesta este un model care se bazează în esență pe munca cooperativă, munca de proiect și explorarea creativității, responsabilității și autonomiei copiilor.

Când vine vorba de lucrul în proiect, s-a constatat că atunci când un student propune subiectul însuși, ei devin mai implicați la fiecare nivel, în timp ce acest nivel de interes este, de asemenea, menținut pe tot parcursul proiectului și este chiar vizibil atunci când comunică proiectul clasei. Dezvoltarea cu succes a unui proiect, atunci când este implementat în primii ani ai ciclului I, necesită timp și dezvoltarea regulată a acestei metodologii, ca de obicei în a doua perioadă studenții sunt deja mai autonomi în formularea întrebărilor care dezvăluie dorința lor de a învăța sau de a înțelege un subiect specific. În acest context, profesorii promovează capacitatea de cercetare, fie acasă, în sala de clasă sau în biblioteca școlară, într-un mod care oferă un instrument promițător pentru investigațiile lor. Profesorii subliniază, de asemenea, importanța colaborării cu familiile, care joacă uneori un rol fundamental în realizarea proiectului. Familiile se implică prin colaborarea în clasă prin prezentări sau comunicări pe diverse teme legate de proiecte.

În contextul muncii cooperative, echipa școlii încurajează elevii să întreprindă activități de colaborare între colegi, permițând promovarea învățării ca modalitate de învățare prin intermediul altora.

Profesorii din ciclul I folosesc uneori unele instrumente în sala de clasă, cum ar fi Jurnal de clasă, Adunarea clasei/Consiliul, PIT (Planul individual de lucru) și metodologia MEM (Mișcarea Școlii Moderne).

Jurnal de clasă și Adunarea clasei/Consiliul își propune să eficientizeze participarea activă conștientă și colaborativă a studenților. Când copiii percep și experimentează evenimente considerate semnificative, trebuie să le comunice, în acest moment rolul Jurnalului de clasă devine evident. Jurnalul permite ca ceea ce sa întâmplat să fie transformat într-o fereastră de exprimare, astfel încât să poată fi citit și dezbătut mai târziu. Faptul de a aştepta momentul Consiliului de clasă pentru citirea publică a subiectelor înscrise în Jurnalul de clasă necesită o distanţare emoţională din partea celor care au experimentat-o. Prin urmare, îmbunătățește gradul de conștientizare și clarificare etică a evenimentelor și, în consecință, îmbunătățește dezbaterea și soluționarea comună și colectivă a situațiilor. Acestea sunt văzute ca două strategii fundamentale în reglementarea vieții de grup, deoarece stimulează inteligența socială și împiedică repetarea unor posibile acțiuni inoportune pentru comunitate. Este o modalitate colectivă de promovare a sănătății mintale și a dezvoltării emoționale, prin dialog, în care elevii învață să empatizeze cu ceilalți și să se înțeleagă pe ei înșiși.

PIT își propune să ghideze activitatea studenților de-a lungul săptămânilor, care este proiectată, gestionată și evaluată de studenții înșiși. „Planurile individuale de lucru” sunt instrumente privilegiate de diferențiere, ele organizează, sprijină și reglementează activitatea școlară a elevului. Acesta permite studenților să devină mai responsabili, autonomi și conștienți de ceea ce sa făcut și ce rămâne de făcut. Un PIT face parte dintr-un timp de studiu autonom.

Creativitatea, implicarea, comunicarea, cercetarea și producția ajută toți studenții să devină cetățeni ai lumii.

Pentru mai multe informații, contactați-ne:

Telefon: (+351) 289 701 021E-mail: secretaria@cbr.edu.ptSite-ul web: www.colegiobernardetteromeira.pt[ _gallery_]