Agricultura la nivel global va fi trecut printr-un an marcat de pandemia Covid-19, arătând o rezistenţă care nu a fost evidentă în multe alte sectoare ale activităţii economice naţionale”, se poate citi în Statistica Agricolă 2020, lansată astăzi de INE. Institutul de Statistică subliniază că, în anul 2020, exporturile de produse agricole şi agroalimentare, cu excepţia băuturilor, „au crescut cu 5.8 la sută faţă de anul precedent (evoluţie contrară reducerii cu 10.2 la sută înregistrate la exporturile globale de mărfuri)”. Importurile „au scăzut cu 1,8 la sută, reflectând o îmbunătăţire a balanţei comerciale (scăderea deficitului de 429.7 milioane de euro)”.

Potrivit INE, „anul agricol 2019/2020 a fost caracterizat meteorologic printr-o toamnă normală în raport cu temperatura aerului și precipitațiile, urmată de o iarnă extrem de caldă (a doua cea mai tare din 1931) și uscată (78% din valoarea medie))”. „Regiunile de la sud de Tagus au înregistrat situații de secetă meteorologică, cu o mai mare persistență și severitate în Baixo Alentejo și Algarve. Primăvara şi vara au continuat să fie clasificate ca fiind foarte calde, cu accent pe iulie (cea mai tare din 1931)”, subliniază INE.

În ceea ce privește indicatorii de mediu, încă referitori la 2019, institutul afirmă că Portugalia este statul membru al Uniunii Europene „cu cel mai mic consum de îngrășăminte minerale (azot și fosfor), înregistrând în 2019 un consum aparent de 31 kg [kilograme] pe hectar de suprafață agricolă Folosit (UAA), mai puțin de jumătate din media UE27”.

„ În 2019, 2,2 kg de substanță activă din principalele grupe de pesticide au fost vândute la hectar de UAA, o proporție peste media UE27 (1,8 kg de substanță activă pe hectar de UAA)”, reprezentând 5,3% din UAA certificate pentru producția ecologică, obiectivul pentru 2030 fiind de 25%. Importanța gazelor cu efect de seră „emise de activitatea agricolă în Portugalia în 2019 (10,1% din totalul emisiilor de GES) a fost apropiată de media UE-27 (10,3%)”.