Conform Estimărilor lunare privind ocuparea forţei de muncă şi şomajul pentru luna iunie, „rata şomajului s-a situat la 6.9 la sută, cu 0.1 la sută mai puţin faţă de luna precedentă, cu 0.3 la sută mai mult decât cu trei luni înainte şi cu 0.6 la sută mai puţin faţă de luna iunie 2020”.

Rata de subutilizare a forţei de muncă s-a situat la 12.7 la sută, în scădere cu 0.1 puncte procentuale faţă de luna mai, 0.2 la sută faţă de luna martie şi 3.0 puncte faţă de luna iunie a anului trecut.

În luna mai, rata şomajului s-a situat la 7.0 la sută, aceeaşi valoare ca în luna precedentă, cu 0.1 puncte procentuale mai mare decât cu trei luni înainte şi cu 1.0 puncte procentuale mai mare decât în anul precedent.

În luna respectivă, rata de subutilizare a forței de muncă s-a situat la 12.8 la sută, cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă, cu 1.0 față de trei luni înainte și 2.0 până în mai 2020.

INE estimează că, în mai 2021, populaţia activă a totalizat 5.138.600 de persoane, în creştere cu 1,4 la sută (69.000) faţă de luna precedentă, 2.3 la sută (114.600) faţă de trei luni înainte (februarie 2021) şi 5.6 la sută (274.500) faţă de un an mai devreme.

Comportament similar a avut rata de activitate, estimată la 66.9 la sută, care a crescut în raport cu cele trei perioade analizate: 0,9, 1.4 și respectiv 3.5 puncte procentuale.

Pentru luna iunie, estimarea populaţiei active s-a situat la 5.149.700 de persoane, ceea ce corespunde unei creşteri de 0.2 la sută (11100) faţă de luna precedentă, 2.2 la sută (108.900) faţă de trei luni înainte (martie) şi 3.8 la sută (190.500) comparativ cu luna similară a anul precedent.

Rata activităţii a înregistrat o evoluţie identică, în luna iunie la 67.1 la sută, ceea ce indică o creştere de 0.2 puncte procentuale faţă de luna mai, 1.4 faţă de luna martie şi 2.4 faţă de luna iunie 2020.

În luna mai, populaţia ocupată a ajuns la 4.777.000 de persoane, majorându-se cu 1.3 la sută (61.400) faţă de luna precedentă, 2.1 la sută (99100 mii) faţă de perioada similară a anului precedent şi 4.5 la sută (203.700) faţă de perioada similară a anului precedent.

Rata de ocupare a forţei de muncă, estimată la 62.2 la sută, a fost cu 0.8 puncte procentuale mai mare decât în luna precedentă, 1.3 în cele trei luni anterioare şi 2.6 în aceeaşi lună din luna precedentă.

În luna iunie, populaţia ocupată, care corespundea 4.793.600 persoane, a crescut cu 0,3 la sută (16.600) faţă de luna precedentă, 1,9 la sută (87.200) faţă de cele trei luni anterioare şi 4.5 la sută (206.800) faţă de anul precedent.

În luna respectivă, rata ocupării forţei de muncă s-a situat la 62.4 la sută, majorându-se cu 0.2 puncte procentuale faţă de luna precedentă, 1.1 faţă de luna martie şi 2.6 faţă de luna iunie 2020.

În luna iunie, rata șomajului în rândul tinerilor (27.7 la sută) a crescut cu 2.1 puncte procentuale față de luna precedentă, în timp ce rata șomajului la adulți (5.4 la sută) s-a diminuat cu 0.3 puncte procentuale.