Datele au fost publicate la 25 august de către institutul de statistică al UE, Eurostat, indică faptul că „comparațiile anuale arată că numărul înregistrărilor noi de întreprinderi a crescut cu 53 la sută în al doilea trimestru al anului 2021 față de anul precedent, în timp ce numărul de falimente înregistrate a crescut 24 la sută”.

Eurostatsubliniază, în aceste statistici, a existat o scădere a falimentelor în primele două trimestre ale anului 2020, când pandemia Covid-19 a început și a devenit mai accentuată, datorită „măsurilor guvernamentale de sprijinire a companii în timpul crizei, care a permis pentru companii evita” acest scenariu.

În variația trimestrială, biroul de statistică constată că, în trimestrul II 2021, falimentul declarat în UE a crescut cu 1,8 la sută față de primele luni ale acestui an, în timp ce noile înregistrări de întreprinderi au crescut cu 5.3 la sută față de cel precedent trimestru.

În general, potrivit Eurostat, a existat o „tendință de scădere a numărului declarațiilor de faliment”, deși cu unele creșteri între 2017 și 2019, care se produc și acum.

Iar după „scăderi considerabile în primul şi al doilea trimestru al anului 2020” legate de măsurile fiscale adoptate de ţări pentru a evita efectele economice ale pandemiei, „numărul declaraţiilor de faliment a urmat apoi o tendinţă ascendentă începând cu al treilea trimestru al anului 2020, care a continuat și în al doilea trimestru al anului 2021”, spune organizația.

În ceea ce privește numărul de noi înregistrări de întreprinderi, acesta a crescut în UE din 2015 până la sfârșitul anului 2019, potrivit Eurostat, care subliniază că „tendința a fost întreruptă cu o scădere în primul și al doilea trimestru al anului 2020, pentru a se redresa în al treilea trimestru al anului 2020. 2020”.

„ A existat o ușoară scădere în al patrulea trimestru al anului 2020. Numărul înregistrărilor a arătat apoi o creștere foarte ușoară în primul trimestru al anului 2021 și o creștere mai vizibilă în al doilea trimestru al anului 2021”, adaugă acesta.

Portugalia s-a clasat pe

Statele membre, printre datele disponibile pentru al doilea trimestru al anului 2021, cele mai mari creșteri trimestriale ale înregistrărilor de noi întreprinderi au fost observate în Irlanda (+213.6 la sută), Portugalia (+36,1 la sută) și Slovacia (+19,7 la sută), în timp ce cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Bulgaria, Lituania (ambele -4,1 la sută) şi România (-3.5 la sută).

Comparând, de asemenea, trimestrul II 2021 cu primul trimestru al acestui an, printre țările UE pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri ale declarațiilor de faliment au fost observate în Lituania (+21.5 la sută), Slovacia (+20,3 la sută) și Estonia (+19.1 la sută), în timp ce cele mai mari căderi au fost observate în România (-35,5%), Polonia (-30,8%) și Țările de Jos (-6,3%).

Prin activitate, biroul de statistică a precizat că, după o scădere accentuată a înregistrărilor de noi întreprinderi în toate domeniile economice, în primul și al doilea trimestru al anului 2021 acest număr a crescut în special în domeniul transporturilor, informării și comunicării, al activităților financiare și de asigurare.

În ceea ce privește falimentele, în al doilea trimestru al anului 2021 numărul declarațiilor de faliment a crescut în principal în domeniul serviciilor de construcții și de informare și comunicare.