Potrivit Institutului Național de Statistică (INE), companiile active au înregistrat, în medie, creșteri succesive în ultimii patru ani, respectiv 5.0 la sută în 2019, 1.2 la sută în 2020 și 1.8 la sută în 2021.

În perioada martie — aprilie 2020, numărul companiilor active s-a diminuat cu 18.3 la sută, fiind cea mai mare descreștere din perioada ianuarie 2018 — august 2021, ceea ce a coincis cu prima blocare.

Valoarea minimă a numărului lunar de creare a companiilor a fost atinsă în aprilie 2020, fiind create 7.194 de companii.

Între 2018 și 2020, ianuarie a fost luna cu cel mai mare număr de creații de companii, și anume 4.109 în 2018, 5.541 în 2019 și 4.808 în 2020.

Sectoarele transporturilor și stocării, informațiilor și comunicațiilor și altor servicii au înregistrat cele mai ridicate rate medii lunare de creare în perioada analizată.

Din punct de vedere al localizării, cele mai mari rate de creare a companiilor au fost înregistrate în Zona Metropolitană Lisabona și în Nord, aceste două regiuni reprezentând, în medie, 65,6% din numărul total de companii create în perioada respectivă.