Informațiile transmise Comisiei portugheze pentru piața valorilor mobiliare (CMVM) indică faptul că „profitul net (imputabil Grupului) a atins 67,9 milioane EUR, cu mult peste” primele nouă luni ale anului 2020.

Creșterea profiturilor Sonaecom, care deține ziarul Público, reflectă „performanța pozitivă în ceea ce privește EBITDA [câștigurile înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare]” și, de asemenea, „evaluările portofoliului înregistrate în rezultate indirecte”.

Cifra de afaceri consolidată a crescut cu 5,5% pe an, până la 53,7 milioane EUR, toate companiile din portofoliu înregistrând contribuții pozitive la acest rezultat.

Societatea explică faptul că câștigurile de capital generate de vânzarea parțială a Artic Wolf, vânzarea CB4 și vânzarea Bizdirect, precum și îmbunătățirea contribuției ZOPT și îmbunătățirea rentabilității în toate unitățile comerciale au justificat creșterea EBITDA.

Zona telecomunicațiilor, cu o participație de 50% la ZOPT, care deține 52,15% din acțiunile NOS, a înregistrat o performanță financiară pozitivă, reflectând accelerarea performanței operaționale a zonei Telco și recuperarea segmentului cinematografic și a audiovizualului — acesta din urmă condus de întoarcerea spectatorilor la cinematografe.

Costurile de exploatare ale Sonaecom s-au ridicat la 60,4 milioane EUR, o creștere cu 6,7 la sută peste valoarea observată în primele nouă luni ale anului 2020.