La începutul procesului de vaccinare în Portugalia, au apărut cazuri de vaccinare necorespunzătoare, care au condus institutul IGAS, la 28 ianuarie 2021, la un proces de inspecție pentru punerea în aplicare a primei faze a acestui plan pentru a verifica respectarea normelor și orientărilor aplicabile administrației vaccinul împotriva Covid-19.

La acea vreme, IGAS a precizat că inspecția va acoperi, în această etapă, cele cinci administrații regionale de sănătate, spitale, centre spitalicești și unități de sănătate locale ale Serviciului Național de Sănătate, precum și unele entități care alcătuiesc serviciile centrale ale Serviciului Național de Sănătate.

Inspecţia s-a bazat pe trei aspecte: criteriile de selectare a persoanelor care urmează a fi vaccinate în cadrul grupurilor prioritare, procedurile de gestionare a dozelor excesive şi măsurile de prevenire a deşeurilor.

Rezultatele inspecțiilor au fost publicate în „buletinul informativ” IGAS și indică faptul că, în total, au fost investigate 272 de entități și unități de sănătate din sectorul public, privat și social și au fost întocmite 10 rapoarte săptămânale (interimare) și un raport global.

În urma acestei inspecții, au fost inițiate opt procese de clarificare, 41 de procese de investigare și șase procese de inspecție.

Inspecția generală a activităților de sănătate a stabilit opt procese de inspecție pentru a verifica condițiile lanțului rece în centrele de vaccinare împotriva Covid-19.

În aceste opt procese au fost emise 53 de recomandări, afirmă organizaţia.

IGAS evidențiază două recomandări, dintre care una a avut ca scop asigurarea că „verificarea zilnică a monitorizării continue a temperaturii interne a echipamentului rece la centrul de vaccinare permite înregistrarea și identificarea sistematică a abaterilor în timp util, prin stabilirea parametrii care garantează o analiză imediată a incidentelor detectate cu raportarea către serviciile farmaceutice responsabile de lanțul rece al vaccinului”.

Cealaltă recomandare urmărește să „garanteze că limitele maxime și minime definite în „registrul de date” al centrului de vaccinare pentru identificarea abaterilor de temperatură sunt în conformitate cu limitele stabilite în normele Direcției Generale Sănătate și în proceduri interne (între 2ºC și 8ºC)”.

IGAS afirmă că, prin această acțiune, „s-a asigurat că procesul de vaccinare, în prima fază (în care oamenii au fost vaccinați de grupuri prioritare), a fost realizat într-un mod transparent, după mai multe indicii de comportament inadecvat care au creat cetățenilor o anumită lipsă de încredere în sănătate autorităţi.

În inspecțiile condițiilor lanțului rece al vaccinului, IGAS a încercat să asigure „o bună utilizare a resurselor publice și siguranța persoanelor vaccinate”.

Neregularitățile din procesul de vaccinare au dus la demiterea coordonatorului „forței de sarcină” pentru planul de vaccinare, Francisco Ramos, care a fost înlocuit în funcție de viceamiralul Gouveia e Melo.