„ Ca urmare a anchetei, se remarcă inițierea unei proceduri contravenționale administrative pentru introducerea pe piață a ouălor fără marca de identificare corespunzătoare și pentru lipsa indicațiilor obligatorii pe ambalajele de transport, cum ar fi data expedierii și cantitatea, lipsa înregistrărilor zilnice a metodei de creștere și a cantităților de ouă clasificate și neclasificate”, se arată într-o declarație a ASAE.

În urma inspecției efectuate de Brigada Industrială a Unității Centro Regionale — Unitatea Operațională Coimbra, a fost efectuată confiscarea a 426.264 de ouă, cu o valoare estimată de 33.643 EUR.

ASAE explică faptul că, potrivit legislației în vigoare, „consumatorii, printr-un cod tipărit pe ambalaje și ouă, trebuie să obțină informații despre țara de origine a produsului, condițiile de creștere a găinilor și zona de exploatare din care sunt produse ouăle. De asemenea, este obligatoriu să se indice data de valabilitate atribuită ouălor, care nu poate depăși perioada de 28 de zile în raport cu data ouatului”.

Declaraţia adaugă că acest organism de poliţie penală „va continua să efectueze acţiuni de inspecţie în favoarea unei concurenţe sănătoase şi echitabile între operatorii economici, precum şi a apărării şi siguranţei consumatorilor”.