Aceasta este concluzia Curții de Conturi Europene (Curtea de Conturi Europeană), care susține că „impozitarea energiei poate contribui la eforturile de combatere a schimbărilor climatice, însă nivelurile actuale de impozitare nu reflectă gradul de poluare în UE”.

În

funcție de țară, în ceea ce privește taxele explicite pe dioxidul de carbon, Portugalia este a șaptea din UE care percepe cel mai mult, la 23,8 EUR pe tonă de CO2, care, potrivit raportului Curții, acoperă 29% din gazele cu efect de seră din sectoarele transporturilor și al încălzirii.

„ Există țări cu mult sub valoarea din Portugalia, cum ar fi Polonia, care taxează 0,10 euro pe tonă de CO2, dar există și altele mult mai mari, cum ar fi Suedia, care percepe peste 100 de euro pe tonă de CO2”, spune Viorel Ștefan, membru TCE responsabil pentru document.

În

discuție se află taxa pe carbon, în vigoare din 2015 în Portugalia (în domeniul de aplicare al taxei pe petrol și produse energetice), care a fost creată pentru a permite decarbonizarea economiei și pentru a stimula utilizarea surselor de energie mai puțin poluante.

La nivelul UE, aplicarea taxelor pe carbon a crescut și, în prezent, există 14 state membre care stabilesc direct prețurile pentru emisiile de CO2, când în 2008 existau doar șapte.

Chiar și așa, „nivelurile de impozitare în statele membre ale UE pentru consumul energetic, cu excepția combustibililor pentru transportul rutier, sunt sub 30 EUR pe tonă de CO2”, observă Curtea de Conturi Europene.

Într-o evaluare comparativă recentă a prețurilor naționale ale dioxidului de carbon în raport cu diferitele niveluri ale costurilor de mediu, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a concluzionat că prețul de 30 EUR pe tonă de CO2 este „istoric scăzut”.

Pentru OCDE, valoarea de 60 de euro tone de CO2 permite deja „decarbonizarea lentă”, iar cea de 120 de euro de tone de CO2 este „mai consecventă cu estimările recente ale costurilor sociale globale ale dioxidului de carbon”.

În declaraţiile făcute lui Lusa, Viorel Ştefan subliniază că „un fapt pozitiv este că Portugalia are subvenţii mai mari pentru energiile regenerabile decât pentru combustibilii fosili”.

Chiar și așa, nu acesta este scenariul în întreaga UE, deoarece, potrivit Curții de Conturi Europene, 15 state membre alocă mai mult sprijin (cum ar fi finanțarea sau scutirile fiscale) combustibililor fosili decât energiilor regenerabile, ceea ce face ca tranziția ecologică să fie dificilă.