Sondajul Eurobarometru din toamna anului 2021, promovat de Parlamentul European în mijlocul legislativului și încă în contextul pandemiei Covid-19, arată că sănătatea publică este aleasă ca subiect pe care cetățenii europeni îl consideră prioritar de către Adunarea Europeană (42%), urmată de lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale (40%) și lupta împotriva schimbărilor climatice (39%).

Cu toate acestea, în Portugalia, procentul respondenților care aleg sănătatea publică ca prioritate politică de vârf atinge 72%, o cifră cu 30 de puncte peste media UE și care lasă a doua și țările terțe, Ciprul, la o distanță considerabilă (61%) și Spania (60%).

Având în vedere că respondenții pot alege până la maximum patru priorități, portughezii aleg în continuare lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale (61%) și sprijinul pentru economie și crearea de locuri de muncă (60%), în timp ce lupta împotriva schimbărilor climatice se situează pe locul patru (41%).

În această toamnă, „Eurobarometrul” al Parlamentului European a fost realizat în perioada 1 noiembrie - 2 decembrie 2021 în cele 27 de state membre ale UE, cu un total de 26.510 de interviuri și 1 004 de persoane fiind intervievate în Portugalia.

Rezultatele UE sunt ponderate în funcție de mărimea populației fiecărei țări.