„ În 2021, indicele costului forţei de muncă (TIC) a crescut cu 2.5 la sută, corespunzând creşterilor de 1,9 la sută ale costurilor salariale şi cu 4,7 la sută în alte costuri”, avansează biroul de statistică.

Potrivit INE, creșterea costurilor nelegale este explicată, cel puțin parțial, prin „creșterea contribuțiilor angajatorilor care rezultă din reducerea progresivă a întreprinderilor acoperite de regimul simplificat de concediere în sectorul privat al economiei”. Acest lucru se datorează faptului că, în cadrul acestui sprijin extraordinar pentru menţinerea locurilor de muncă, angajatorii sunt scutiţi de plata impozitului social unic.

Aceasta este, deoarece, pe lângă redresarea economiei, mai puține companii au recurs la concedierea simplificată - care este disponibilă numai pentru angajatorii care sunt obligați să închidă din cauza pandemiei -, suma totală plătită de angajatori asigurărilor sociale a crescut.

Comparativ, în 2020, TIC a crescut cu 8,6 la sută, costurile salariale crescând cu 9,2 la sută, iar alte costuri cu 6,2 la sută. Aceasta înseamnă că în 2021 a existat o decelerare.