După Malta (0%), Portugalia a fost una dintre țările cu cea mai scăzută rată a inflației energetice (12%), la fel ca și Croația.

Acest vârf de 27% înregistrat în UE este cel mai ridicat de la data publicării indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) în 1997. Până în octombrie 2021, aceasta a depășit cel mai înalt punct înregistrat până acum: 17% în iulie 2008.

Analizând evoluția prețurilor pentru diferite tipuri de energie (electricitate, gaz și combustibili), Eurostat arată că în ianuarie 2002 gazul a atins cel mai înalt punct, cu aproape 41%, o creștere de 13,5 procente (pp) față de luna precedentă, semnificativ peste alte surse de energie.

Combustibilii (inclusiv benzină, motorină, combustibil și alți combustibili) au crescut cu 26% (-2,8 puncte procentuale), iar energia electrică cu 24% (+3,1 pp).

Dintre statele membre, Belgia (67%) și Țările de Jos (58%) au înregistrat cele mai ridicate rate ale inflației energetice în ianuarie 2022, urmată de Lituania (43%), Estonia (41%) și Grecia (40%). La capătul opus al tabelului, rata inflației energetice a fost de 0% în Malta, urmată de Croația și Portugalia, ambele cu 12%.