Potrivit declarației Consiliului de Miniștri, documentul va schimba domeniul de aplicare al rezoluției care acordă protecție temporară persoanelor care provin din Ucraina ca urmare a situației de război.

Rezoluția extinde „domeniul de aplicare a regimului de protecție temporară la cetățenii neucraineni, resortisanții țărilor terțe sau apatrizilor și rudelor acestora, care beneficiază de protecție internațională în Ucraina, precum și la cetățenii neucraineni, la resortisanții țărilor terțe sau apatrizii cu reședința în Ucraina, care nu se pot întoarce în țara lor de origine”, se afirma în declarație.

Integrare rapidă

Guvernul portughez a aprobat, de asemenea, „măsuri excepționale” în contextul acordării protecției temporare persoanelor care provin din Ucraina ca urmare a războiului, pentru a asigura un proces de primire și integrare „eficace și rapid”.

Solicitanților de protecție temporară li se acordă automat un permis de ședere pe o perioadă de un an în Portugalia, care poate fi prelungit de două ori pentru o perioadă de șase luni.