Guvernul afirmă că transportul „este responsabil pentru aproximativ 25% din emisiile de gaze cu efect de seră” și, prin urmare, presupune că sectorul „ar trebui, până în 2030, să-și reducă emisiile cu 40%”.

Executivul admite că o mare parte din impactul transportului „sunt inseparabile de utilizarea excesivă a automobilului”, afirmând că vor „investi în continuitatea politicilor care fac opțiunile de mobilitate durabilă mai competitive decât utilizarea vehiculelor individuale”.

Căi ferate

Guvernul intenţionează, de asemenea, să „continue să acorde prioritate căii ferate prin încheierea, până în 2023, a investiţiilor prevăzute în programul feroviar 2020 şi demararea proiectelor prevăzute în Programul Naţional de Investiţii 2030, cu cele trei axe de acţiune ale acestuia”.

În scopul promovării decarbonizării sectorului transporturilor, Guvernul intenţionează să extindă reţelele şi serviciile de transport, fie prin Programul de Susţinere a Densificării şi Întăririi Ofertului de Transport Public (ProTransP), fie prin implementarea planurilor de extindere a reţelelor de transport grele de călători (metrou) în zonele metropolitane și în teritorii cu populație ridicată și densitate economică.

Guvernul se angajează, de asemenea, să investească în companiile de transport public, pentru a le permite să crească „disponibilitatea și calitatea furnizării”, pe lângă îmbunătățirea calității serviciilor.

Programul subliniază, de asemenea, intenția de a sprijini reînnoirea flotelor de transport public „cu vehicule cu emisii zero sau reduse”, în plus față de instruirea autorităților de transport pentru a promova dezvoltarea „rețelelor de transport mai flexibile și mai capabile să răspundă nevoilor teritoriilor cu cerere redusă, transformarea ProTransp în formă de contracte de finanțare pentru dezvoltarea ofertei locale”.