Într-odeclarație, Comisia afirmă că Portugalia - precum și Danemarca și Franța - nu au adoptat măsuri de promovare a eficienței energetice, care ar fi trebuit transpuse până la 25 octombrie 2020.

Legislațiaeuropeană în cauză stabilește, de asemenea, un obiectiv obligatoriu al UE în materie de eficiență energetică de cel puțin 32,5% până în 2030.