Din

cele 652 de zone portugheze pentru scăldat (costiere și interioare), 577 sunt de o calitate excelentă (88,5%), 40 de bunuri (6,1%), trei de suficiente (0,5%) și două de calitate slabă (0. 3%), iar 4,6% nu au primit nicio clasificare.

Portugaliaavea, în 2021, 293 de zone pentru scăldat clasificate ca fiind de calitate excelentă decât în 2000 și cu 15 mai multe zone pentru scăldat decât în 2020.

ÎnPortugalia există 502 zone de coastă (77%) și 150 de zone interioare (23%).

Lanivelul Uniunii Europene, raportul concluzionează că, în 2021, standardele minime de calitate a apei au fost respectate în 95,2% din zonele pentru scăldat.

ÎnAustria, Malta, Croația, Grecia, Cipru, Danemarca și Germania, 90% sau mai mult din apa pentru scăldat îndeplinește standardul de calitate „excelent”.

Evaluarea, pregătită de Agenția Europeană de Mediu (AEM) în cooperare cu Comisia Europeană, se bazează pe monitorizarea a 21.859 de zone pentru scăldat din întreaga Europă pe tot parcursul anului 2021, acoperind statele membre ale UE, Albania și Elveția.