ComunitateaIntermunicipală din regiunea Coimbra (CIM/RC), una dintre cele opt regiuni portugheze din Uniunea Europeană aleasă astăzi pentru combaterea schimbărilor climatice, s-a „aliniat” la obiectivele Pactului ecologic european.

Vorbindcu agenția Lusa, Jorge Brito, secretar executiv al CIM/RC, a declarat că Regiunea Coimbra „este aliniată la obiectivele Pactului european privind clima și se angajează să se adapteze la aceste provocări”.

ComisiaEuropeană a anunțat astăzi primele 118 regiuni și autorități locale care vor participa la Strategia UE de adaptare la schimbările climatice.

Dintrecele 118 regiuni și municipalități alese pentru implementarea proiectelor privind schimbările climatice, care vor mobiliza 370 de milioane de euro până în 2023, opt sunt portugheze.

Pelângă Regiunea Coimbra, lista include Cávado, Zona Metropolitană Lisabona, Médio Tejo, Vila Pouca de Aguiar, Fundão, Mafra și Cascais.

„Angajamentul Regiunii Coimbra față de acest program este o dovadă a muncii pe care am făcut-o”, a declarat Jorge Brito, făcând aluzie la planul intermunicipal de adaptare la schimbările climatice care există deja pe teritoriul CIM/RC.

„Regiunea Coimbra CIM a fost una dintre primele regiuni din țară care a creat și implementat un plan intermunicipal de adaptare la schimbările climatice, iar prin aceasta am implementat deja acțiuni în valoare de peste 10 milioane de euro”, a declarat el.

JorgeBrito a subliniat, de asemenea, „angajamentul” Regiunii Coimbra față de „obiectivul explicit al provocării Comisiei Europene” legat de orașele și regiunile neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon.

Sepreconizează că proiectul european va sprijini cel puțin 150 de regiuni și comunități în accelerarea transformării lor în reziliență climatică până în 2030, ajutând autoritățile locale să înțeleagă, să se pregătească și să gestioneze riscurile climatice, precum și să dezvolte soluții inovatoare pentru abordarea acestor riscuri.

Pelângă cele 118 regiuni și autorități locale, 17 companii private, centre de servicii, rețele de cercetare și grupuri de acțiune locală active în îmbunătățirea rezistenței la schimbările climatice se vor înscrie, de asemenea, la proiect.

StrategiaUE pentru adaptarea la schimbările climatice va primi o finanțare totală de 370 de milioane EUR din partea programului de cercetare și inovare al UE, Orizont Europa, până în 2023.