Portugaliaa trasat Norvegia (99,6%), Danemarca (76,1%) și Austria (73,2%) în ceea ce privește încorporarea energiei regenerabile în producția de energie electrică în Europa, în primele cinci luni ale anului. Potrivit raportului, până în luna mai, Portugalia a înregistrat un total de 59,4% din sursele regenerabile de energie utilizate pentru producerea energiei electrice.

Raportulrelevă, de asemenea, că a patra poziție a rămas, analizând doar datele pentru luna mai, când 56,3% din energiile regenerabile au fost generate și utilizate pentru producerea de energie electrică, deși producția acestui tip de energie a scăzut cu 5,8% față de aprilie și 4,2% față de Mai 2021. Această reducere, explică raportul, „se datorează în principal scăderii indicilor eoliene și hidraulici, ceea ce a dus la o scădere a producției de vânt și apă”.

Utilizareaenergiilor regenerabile a însemnat că în cele cinci luni ale anului Portugalia a economisit 1.528 milioane de euro în importurile de gaze naturale și 3,4 milioane de tone mai puțin de dioxid de carbon (CO2). În luna mai, economiile s-au ridicat la 274 milioane de euro și cu 0,7 milioane de tone mai puțin de CO2 emis.

„Această analiză se bazează pe ipoteza că, în absența energiilor regenerabile, producția ar fi asigurată în principal de gaze naturale, urmată de utilizarea importurilor”, explică APREN.