Potrivit statisticilor Eurostat, dificultățile sunt accentuată în cazul cetățenilor din țările cu dezvoltare umană scăzută indici (HDI). Mai mult de o treime (35,7%) din resortisanții unei țări în afara UE, cu un raport IDU scăzut sau mediu, au obstacole în găsirea unui loc de muncă; o cifră care se compară cu 31,1% dintre bărbați.

În cazul femeilor care sunt resortisanți ai unei țări din afara UE cu un HDI ridicat sau foarte ridicat, 27,3% raportează dificultăți, în timp ce numai 20,9% dintre bărbați raportează la fel.

Limbistrăine

Dificultăți în stăpânirea limbii țării gazdă este cel mai menţionat obstacol, în special de către persoanele născute în ţările cu HDI scăzut, 10,5% dintre femei referindu-se la acest subiect față de 9,7% dintre bărbați.

Dificultate în găsirea unui loc de muncă din cauza rezidenței sau a cetățeniei obligativitatea vizelor este singurul obstacol menționat mai mult de bărbați decât de femei. În cazul resortisanților unei țări din afara UE cu un nivel scăzut sau mediu indicele de dezvoltare, subiectul este menționat de 3,3% dintre bărbați față de 2,8% dintre femei, în timp ce este menționat doar de 2,1% dintre bărbați și 2,8% dintre femei în cazul resortisanți ai unei țări din afara UE cu un nivel ridicat sau foarte ridicat de dezvoltare.