Autoritatea de reglementare a serviciilor energetice (ERSE) a efectuat un studiu privind consumatorii de energie electrică și gaze naturale, bazat pe 1.250 de telefonie interviuri în Portugalia continentală și regiuni autonome, pentru a identifica cunoașterea facturilor, utilizarea pe care le atribuie acestora, elementele pe care le considera cel mai important, dificultățile pe care le întâmpină în lor interpretarea și factorii care contribuie la aceste dificultăți.

Conform principalelor concluzii ale raportului, „38% din consumatorii recunosc că nu își analizează niciodată sau rareori factura, deși încrederea în factură este mare (patru, pe o scară de la unu la cinci)”, observat autoritatea de reglementare.

În ceea ce privește satisfacția consumatorilor cu factura, de asemenea, pe o scară de la unu la cinci, respondenții atribuie un rating de 3,58 la factura de energie electrică, 4.02 la factura la gazele naturale și 4.04 la factura la electricitate și gaze naturale împreună.