Banca Portugaliei (BdP) a avertizat miercuri că entitățile care operează prin https://www.creditojusto.org, https://www.creditoconsolidadopt.com și pe Facebook sub denumirea „CreditoJusto” nu sunt autorizate să exercite activități financiare sub rezerva supravegherii sale.

„ Activitatea de acordare a creditului prevăzută la (...) la articolul 4 din Regimul General al Instituțiilor de Credit și Societăților Financiare (...), precum și activitățile de intermediere și consultanță privind contractele de credit, prevăzute, respectiv, la articolul 3 literele j) și p) iar la articolele 4 și 7 din Regimul juridic al intermediarilor de credite (...), sunt rezervate entităților autorizate să le exercite, în conformitate cu prevederile, respectiv, în diplomele respective”, subliniază entitatea de supraveghere.


Banca Portugaliei recomandă, de asemenea, ca listele entităților autorizate să acorde credite și să acționeze ca intermediari de credite și consultanți în contractele de credit să poată fi consultate pe site-ul web al Banco de Portugal și pe portalul pentru clienți al băncii.