Conform datelor Serviciului Statistic al UE, veniturile din ocuparea forței de muncă au crescut în toate quintilele (indicatori statistici pentru evaluarea distribuției veniturilor populației în ansamblu, care este împărțită în cinci straturi), dar rămâne ușor sub pandemia pre-COVID-19.

În ceea ce privește media UE, estimările Eurostat indică o evoluție pozitivă a distribuției veniturilor, cu creșteri puternice ale gospodăriilor cu venituri mici, în concordanță cu scăderea numărului de lucrători afectați de măsurile de combatere a răspândirii virusului SARS-CoV.


Această estimare ține seama, de asemenea, de măsurile de protecție socială adoptate pentru stabilizarea salariilor și a veniturilor familiale în vigoare în multe state membre.