Există o concepție greșită persistentă că portughezii nu cumpără proprietăți imobiliare în Portugalia și că străinii conduc piața imobiliară. Cu toate acestea, atunci când aruncăm o privire mai atentă, numerele indică diferit. De fapt, potrivit Institutului de Statistică Națională (INE), aproximativ 93,6% din achizițiile rezidențiale înregistrate sunt efectuate de cetățeni și doar 6,4% reprezintă cumpărarea străinilor. De asemenea, următoarele statistici de la INE oferă o imagine clară că piața rezidențială portugheză este în plină expansiune într-un ritm foarte rapid și o scădere bruscă este greu de imaginat.În trimestrul de referință, investitorii nerezidenți au fost responsabili pentru 6,4% din numărul total de tranzacții (2.783 locuințe)carereprezintăo valoare de 6,4% o creștere de 2,0% față de trimestrul precedent și corespundecu 11,9% din valoarea totală tranzacționată. În aceste date, categoria Uniunii Europene a corespuns la 3,6%, iar restul țărilor la 2,8%.În al doilea trimestru al anului 2022, Indicele prețurilor locuințelor (iPhab) a crescut cu 13,2% față de anul anterior și cu 0,3 puncte procentuale (p.p.) peste trimestrul precedent. Înspecial,creștereaprețurilorproprietățilora fost mai expresivă în locuințele existentecu14,7%față de 8,4% în locuințe noi.Comparativ cu primele trei luni ale anului, iPhab a crescut cu 3,1% (3,8% în primul trimestru al anului 2022). Tot aici, rata de schimbare a indicelui pentru locuințele existente (3,9%) a depășit-o pe cea înregistrată pentru locuințele noi (0,6%).Între aprilie și iunie 2022, au fost vândute 43.607 case pentru o valoare totală de 8,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere, față de aceeași perioadă a anului precedent, de 4,5% și, respectiv, 19,5%. Pe categorii, tranzacțiile existente în domeniul locuințelor au ajuns la 35.742 de unități, ceea ce corespunde unei creșteri de 1,8% de la an la an. În locuințele noi, rata de schimbare a fost mai mare, 18,9%, totalizând 7.865 de tranzacții.În total, în perioada analizată, 38 181 de locuințe au fost achiziționate de familii,reprezentând 87,6% din tranzacțiile de piață sau 7,2 miliarde de euro.Valoarea proprietăților tranzacționate a fost de 8,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintăcu19,5% mai mult decâtvaloareaîn aceeași trimestru din 2021. Din aceastăvaloaretotalăa tranzacției, 6,3 miliarde de euro au corespuns tranzacțiilor cu locuințe existentecreștere cu 16,8% față de aceeași perioadă din 2021 și 2miliarde de euro au fost legate de tranzacțiile cu locuințe noi (creștere de 29,0% față de anul anterior).Astfel, valoarea acestor tranzacții a crescut cu 2,5% în al doilea trimestru al anului 2022 față de trimestrul precedent. În această perioadă, creşterea înregistrată în valoarea tranzacţiilor locuinţelor existente a depăşit valoarea locuinţelor noi, cu 3,0% şi, respectiv, 1,2%.