În buletinul economic din octombrie, BdP prezintă impactul inegal pe care inflația în creștere îl poate avea asupra gospodăriilor, dezagregând componența cheltuielilor gospodăriilor pe chintila veniturilor și grupa de vârstă.

În analiza autorității de reglementare bancară, se pare că impactul diferențiat este legat de evoluția prețurilor diferitelor bunuri și servicii și de ponderea lor în consumul fiecărei familii.

„Faptul că inflația ridicată estimată pentru familiile cu venituri mai mici rezultă predominant din evoluția prețurilor la bunurile esențiale, cu cerere inelastică, are implicații mai severe decât aceeași inflație pentru familiile cu venituri mai mari, ceea ce reflectă o creștere contribuția bunurilor și serviciilor al căror consum poate fi mai ușor înlocuit sau amânat”, explică BdP.


Instituția condusă de Mário Centeno subliniază, de asemenea, că, în fața unui șoc negativ al puterii de cumpărare, „familiile cu venituri mai mici au o capacitate mai limitată de a netezi consumul, având în vedere că au o rată de economisire mai mică și au mai puțină bogăție”.