Documentul prevede, de asemenea, suspendarea contribuțiilor lunare ale companiilor, cu aproximativ 1%, la Fondul de compensare a muncii (FCT), care a fost creat la momentul „troicii” pentru a plăti o parte din plățile de concediere.

În propunere, Guvernul include „majorarea compensației pentru rezilierea contractului de muncă la 14 zile în situații de concediere colectivă sau încetare a locului de muncă și suspendarea contribuțiilor lunare la Fondul de compensare a muncii din 2023”.

În prezent, un lucrător concediat în cadrul unui proces colectiv de concediere are dreptul la o compensație corespunzătoare a 12 zile de plată de bază și plăți de vechime pentru fiecare an întreg de vechime.

Reducerea cuantumului compensației la 12 zile a intrat în vigoare în octombrie 2013, la momentul „troicei”.


Înainte de programul de ajustare financiară din Portugalia, compensația pentru concediere era echivalentă cu aproximativ o lună pentru fiecare an de vechime.