„A fost identificată introducerea pe piața europeană a testelor de antigen Covid-19 (metoda aurului coloidal) de la producătorul Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. (China) și agent Medical Devices & Drugs SL (Spania) care poartă marcaj CE nejustificat, deoarece nu există dovezi ale conformității cu toate cerințele legale aplicabile la nivel european, inclusiv documentația tehnică incompletă în comparație cu ceea ce este stabilit” în reglementările comunitare, a declarat național autoritatea de medicină (Infarmed).


Potrivit Infarmed, „în Portugalia, nu au fost identificate înregistrări ale acestor teste, dar, având în vedere că există libera circulație a produselor în Spațiul Economic European, Infarmed recomandă ca testul menționat mai sus să nu fie achiziționat sau utilizat”, adaugă nota.