Într-un răspuns trimis la Lusa, biroul secretarului general al Sistemului de securitate internă (SSI), coordonator național pentru „Schengen” evaluare” în țară, a declarat că echipa de experți europeni a sosit în Portugalia la 13 noiembrie și a început evaluările la 14 noiembrie.

Potrivit biroului lui Paulo Viseu Pinheiro, evaluările se pot concentra pe „toate aspectele acquis-ului Schengen, inclusiv punerea în aplicare efectivă și eficientă de către statele membre a măsuri în domeniul frontierelor externe, politica în domeniul vizelor, sistemul Schengen informare, protecția datelor, cooperarea polițienească, cooperarea judiciară în chestiuni penale, precum și absența controlului la frontierele interne”.

Vizita experților în Portugalia este programată să se încheie în Martie 2023.

Biroul lui Paulo Viseu Pinheiro a declarat, de asemenea, că Guvernul a creat o structură temporară numită „grupul operativ pentru Evaluarea Schengen a Portugaliei 2022” cu mandatul de a sprijini Secretar general al sistemului de securitate internă, în calitate de coordonator național entitate pentru evaluare.

Potrivit SSI, acest „grup de lucru” are funcția de asigurarea „coordonării strategice și operaționale a pregătirii și monitorizarea evaluării”.

Ultima evaluare a Portugaliei a avut loc în 2017.