Potrivit Institutului Național de Statistică (INE), „numărul clădirilor destinate locuințelor este de 3.573.416 și cel al cazarea este de 5.981.482, valori care, faţă de anul 2011, reprezintă un creștere de 0,8% și, respectiv, 1,7%”.

INE constată că „creșterea fondului locativ între 2011 și 2021 este semnificativ mai mic decât în deceniul precedent, când valorile au fost în jur de 12% pentru clădiri și 16% pentru cazare”.

La nivel regional, INE evidențiază Mitropolitul de la Lisabona Zona ca „regiunea cu cel mai mare procent de reședințe obișnuite (79,6%)”, în timp ce „regiunea Algarve, cu 38,6%, se remarcă drept regiune cu cea mai mare greutate de a doua case”

În ceea ce privește locuințele vacante, regiunea Alentejo are cel mai mare procent (16,5%), spre deosebire de regiunea nordică a țării, care au avut cea mai mică pondere relativă a locuințelor vacante (10,3%).

Proprietăți de închiriere

Analiza INE arată, de asemenea, că numărul de închiriate cazarea a crescut cu 16% în ultimii 10 ani.

„Deși marea majoritate a reședințelor obișnuite sunt proprietarii ocupați (70,0%), cazările ocupate de închiriere și-au văzut importanța consolidată cu 2,4 puncte procentuale față de 2011 și reprezintă în prezent 22,3% din cazarea totală ocupată”, detaliază institutul de statistică.

Prin NUTS II, Centrul are cel mai mare procent de locuințele ocupate de proprietari (77,3%), împreună cu cea mai mică proporție de locuințe închiriate locuințe (15,8%).

La rândul său, Zona Metropolitană Lisabona „iese în evidență fiind teritoriul în care regimul de închiriere are cea mai mare expresie, cu 29,2% din locuinţele ocupate de chiriaşi”.