Conform datelor Institutului Național de Statistică (INE), în aceeași perioadă, productivitatea aparentă a muncii (măsurată prin valoarea brută valoarea adăugată generată de fiecare unitate de personal la locul de muncă) a fost cu 69,7% mai mare decât cea observate în companiile naționale, ajungând la 47.507 de euro.

În 2021, existau 9.706 sucursale ale companiilor străine Portugalia (cu 1,8% mai mult decât în 2020).

În 2021, sucursalele străine angajau aproximativ 585.000 de persoane, reprezentând 17,7% din numărul total de lucrători nefinanciari corporații. În medie, fiecare sucursală a angajat 60 de persoane în 2021, mult mai mare cifră decât companiile naționale (aproximativ șase persoane).

Între 2010 și 2021 s-au înregistrat filiale străine, pe productivitatea medie, aparentă a muncii cu 18,3 mii de euro mai mare decât media companiilor naționale, cu remunerația medie lunară întotdeauna mai mare în filialele străine, în medie cu 396 de euro mai mult decât la nivel național companii.