Sugestiile fac parte din cea de-a patra revizuire a performanței de mediu a Portugaliei, publicată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în care organizația a 38 de țări analizează performanța de mediu a țării în ultimul deceniu și face 26 de recomandări.

Pentru a îmbunătăți această performanță, este necesar „să se transfere investițiile de la construirea de noi drumuri la îmbunătățirea rețelei feroviare”.

Și Portugalia, sugerează organizația, ar trebui să ia în considerare introducerea impozitelor pe baza numărului și tipului de animale și utilizarea îngrășămintelor și să devieze sprijinul public de la activitățile cu emisii de intensitate ridicată în sectorul agricol.

Este necesar, să consolideze documentul OCDE, să crească ratele de captare a apei pentru agricultură, să se consolideze monitorizarea captărilor și să se limiteze noile licențe în anumite regiuni și „să se accelereze transferul costurilor de gestionare a deșeurilor urbane către familii prin taxe specifice identificabile, disociate de factura la apă”.


Reforma fiscală ecologică


Portugalia trebuie, de asemenea, să finalizeze evaluarea reformei fiscale ecologice, „în vederea unei aplicări mai coerente a principiului „poluatorul plătește”, eliminând diferența fiscală dintre motorină și benzină, promovând vehiculele mai puțin poluante, variind prețurile taxelor de trecere „în funcție de emisiile vehiculelor” și dezvoltarea zonelor cu emisii reduse în orașe.

Este necesar, spune documentul, să sprijinim în continuare achiziția de vehicule cu emisii reduse de carbon și să accelerăm implementarea stațiilor de încărcare în toată țara.