Conform datelor Institutului Național de Statistică (INE): „În contra-ciclul cu comportamentul activității economice din Portugalia, în care PIB-ul a scăzut semnificativ în contextul pandemiei Covid-19 (-6,5%), DNPA (Cheltuielile naționale pentru protecția mediului) a crescut cu 2,2%”, în 2020.

DNPA a fost de 3.334,4 milioane EUR în acel an, ceea ce corespunde unui procent de 1,7% din PIB (produsul intern brut).

„Societățile au fost responsabile pentru mai mult de jumătate din DNPA (53,3%), Administrațiile Publice și instituțiile non-profit care deservesc familiile reprezentând 25,8%, iar Familiile restul de 20,9%”.

Gestionarea deșeurilor (40,3%) și gestionarea apelor uzate (32,4 la sută) reprezintă cele mai mari contribuții la această cheltuială, educația publică în domeniul protecției mediului „câștigând expresie”, potrivit declarației INE, care precizează că „Activitățile de cercetare și dezvoltare (R&D) pentru protecția mediului au reprezentat 21,8%” și că „în aceste sectoare instituționale cercetarea și dezvoltarea au contribuit cel mai mult la DNPA”.

În 2020, ocuparea forței de muncă în domeniul protecției mediului „a reprezentat 1.0 la sută din ocuparea forței de muncă la nivel național” și a crescut cu 8.3 la sută, scăzând cu 2,2% în economie. În ceea ce privește investițiile în producția de servicii, aceasta a crescut cu 10,2%.

În comparație cu celelalte țări ale Uniunii Europene și cu anul 2019 fiind ultimul an cu date disponibile, „ponderea DNPA în PIB (1,7%) a fost sub media UE-27 (2,0 la sută)”, iar Portugalia a ocupat locul 20 în raport cu cheltuielile „pe cap de locuitor”, cu 317,30 EUR pe cap de locuitor, aproape jumătate din media UE-27 (629,60 EUR).