„Această încetinire se explică parțial prin efectul de bază rezultat din creșterea prețurilor la combustibili și alimente, verificată în martie 2022”, explică INE.

Indicatorul inflației de bază (indicele total exclusiv produsele alimentare și energia neprocesate) a înregistrat o variație de 7,0% (8,2% în luna februarie).

Modificarea indicelui pentru produsele energetice a scăzut la -4,4% (1,9% în luna precedentă), prima valoare negativă din februarie 2021, iar indicele pentru produsele alimentare neprocesate a scăzut la 19,3% (20,1% în luna precedentă).

Variația lunară a IPC a fost de 1,7% (0,3% în luna precedentă și 2,5% în martie 2022). Modificarea medie în ultimele douăsprezece luni a fost de 8,7% (8,6% în februarie).

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) din Portugalia a înregistrat o schimbare de la an la an de 8,0%, o cifră de 0,6 p.p. față de cea înregistrată în luna precedentă și mai mare cu 1,1 p.p. față de valoarea estimată de Eurostat pentru zona euro (în februarie, această diferență era de 0,1 p.p.).

Cu excepția produselor alimentare și energetice neprelucrate, IAPC în Portugalia a atins o schimbare de la un an la altul de 8,1% în martie (8,0% în februarie), mai mare decât rata corespunzătoare pentru zona euro (estimată la 7,5%).


IAPC a înregistrat o variație lunară de 2,0% (0,4% în luna precedentă și 2,6% în martie 2022) și o variație medie a ultimelor douăsprezece luni de 9,1% (8,9% în luna precedentă).