„Banca a asigurat cota de bancnote alocate acesteia în condițiile acordului semnat cu băncile centrale din Austria și Belgia și a acordat producție Valora, care a livrat 108 milioane de bancnote de 20 de euro și 78,4 milioane 10 euro”, se arată în „Raportul de emisiune monetară” pentru 2022, publicat de BDP.

Fiecare dintre băncile centrale naționale din zona euro produce anual un număr limitat de cupiuri ale bancnotelor euro, într-o cantitate corespunzătoare unei părți din producția totală a Eurosistemului.

„Acest model de producție descentralizat asigură o mai mare eficiență în procesul de producție și o mai mare uniformitate a calității bancnotelor, în timp ce schimbul diferitelor cupiuri produse între băncile centrale naționale face posibilă satisfacerea nevoilor de bancnote ale fiecărui stat membru”, explică BDP.

În Portugalia, de la introducerea monedei euro, producția de bancnote euro a fost acordată societății Valora și, în temeiul unui acord încheiat în 2018 cu băncile centrale din Austria și Belgia, a existat o fuziune a cotelor de producție a bancnotelor euro de la cele trei bănci centrale și împărțirea echitabilă a acestei producții între Valora și imprimanta austriacă.

„Până în aprilie 2022, cererea de bancnote a crescut, determinată de invazia Ucrainei și de teama consecventă de a întrerupe funcționarea normală a sistemelor de plăți, însă această creștere a fost parțial compensată, începând cu luna iulie, de efectul creșterii ratelor dobânzilor. Rata dobânzii Băncii Centrale Europene, care a ridicat costul de oportunitate al deținerii acestui tip de activ și, în acest fel, a promovat o rentabilitate mai mare a bancnotelor către băncile centrale”, precizează el.