În informațiile trimise astăzi Comisiei portugheze a pieței valorilor mobiliare (CMVM), compania se referă la obținerea în primul trimestru al acestui an „un rezultat net consolidat atribuibil deținătorilor de capital ai grupului CTT de 16,1 milioane de euro”, depășind cu 10 ,7 milioane de euro suma obținută în același trimestru al anului 2022.

„Evoluția rezultatului net consolidat a fost influențată pozitiv de creșterea EBIT recurent (+19,0 milioane euro)”, afirmă aceleași informații, detaliind că și acest rezultat a fost afectat negativ „de înrăutățirea rezultatelor financiare (-1,0 milioane euro)” și „datorită evoluției nefavorabile a impozitului pe venit pentru perioada respectivă (+3,9 milioane euro)”.