Consolidarea sistemelor de supraveghere video și încorporarea sistemelor de alarmă este una dintre cele 53 de măsuri prevăzute în Strategia Integrată de Securitate Urbană (EISU), document orientativ pentru politicile de securitate publică aprobat de Guvern în iulie.

Rezoluția Consiliului de Miniștri indică faptul că introducerea unui sistem de alarmă în sistemele de supraveghere video constituie „un instrument important de o importanță deosebită pentru detectarea situațiilor care necesită acțiuni rapide, permițând forțelor de securitate să aloce resurse adecvate în fața unei posibile amenințări identificate de sistem”.

Potrivit Guvernului, alarma este o aplicație introdusă în sistemul de supraveghere video care, având în vedere un set de indicatori, emite „un semnal către operatorul de sistem, alertându-l asupra unei situații de risc sau pericol”.

De exemplu, documentul prevede că „semnalul este emis atunci când un vehicul intră în mod greșit pe un anumit drum sau când la aeroport un anumit bagaj rămâne izolat și imobil după un anumit timp”.

„În acest fel, operatorul poate activa mai rapid mijloacele și resursele necesare apariției detectate”, subliniază el, menționând aderarea tot mai mare a municipalităților la instalarea sistemelor de supraveghere video.

Zonele cu criminalitate ridicată

În domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, alte măsuri prevăzute în EISU sunt crearea unui program de georeferențiere a criminalității pentru a înțelege mai bine locurile cu cea mai mare incidență a

infracțiunilor.

Georeferențierea criminalității, folosind variabile contextuale, permite o mai bună înțelegere a fenomenului și adoptarea de măsuri pentru prevenirea acestuia, permițând utilizarea platformei Sistemului de Informații Geografice (GIS) pentru a cartografia evenimentele criminale, georeferențierea locului, vulnerabilitățile sale și ceea ce se întâmplă zilnic.

„Acesta este un instrument important de sprijinire a deciziilor, deoarece permite, de asemenea, identificarea profilurilor (anonimizate) ale făptuitorilor și victimelor, analiza tipului de infracțiune și a oportunităților de apariție a acesteia, și anume prin integrarea datelor care stabilesc relația”, se arată în document.

Poliția de

proximitate Poliția de proximitate este, de asemenea, un alt dintre pariurile EISU, care stabilește achiziționarea mai multor unități mobile de servicii și vizibilitate care vor permite „adaptarea și consolidarea poliției în zonele cu cea mai mare concentrație de oameni”, pe lângă acțiunile de patrulare coordonate cu Poliția Municipală

.

EISU creează, de asemenea, un nou program de poliție de proximitate pentru învățământul superior, numit Educație superioară sigură, pe lângă continuarea și consolidarea programelor Școală sigură, Seniori siguri și Sport sigur, precum și extinderea proiectului care vizează zonele cu cea mai mare concentrație de unități de viață de noapte.

Strategia Integrată de Securitate Urbană, care intră în vigoare joi, prevede, de asemenea, semnarea de noi Contracte de Securitate Locală, „în vederea prevenirii delincvenței juvenile, eliminării factorilor urbani criminogeni, reducerii vulnerabilităților sociale și promovării cetățeniei și egalității de gen, promovând o abordare concertată a diferiților actori sociali față de realitățile locale”.