„Galp a luat decizia finală de investiție care va permite demararea a două proiecte de anvergură, cruciale pentru decarbonizarea rafinăriei Sines și a produselor sale energetice; aceste proiecte includ o unitate avansată de biocombustibili cu o capacitate de producție de 270 mii tone pe an, în parteneriat cu Mitsui, și instalarea a 100 MW de electrolizoare pentru producerea hidrogenului verde”, se arată în declarația transmisă Comisiei Pieței Valorilor Mobiliare (CMVM).

Aceste proiecte, două dintre cele mai mari de această natură, potrivit companiei, reprezintă o investiție globală de 650 de milioane de euro. „Aceasta este o contribuție semnificativă la transformarea și creșterea sectorului industrial din Portugalia, plasând Galp în fruntea dezvoltării de soluții cu emisii reduse de carbon esențiale pentru asigurarea tranziției energetice”, a declarat președintele Consiliului de Administrație al Galp, Paula Amorim,

în declarație.

„Aceste decizii de investiții au fost luate cu așteptarea că evoluția cadrului fiscal și de reglementare din Portugalia nu va pune în pericol succesul acestor proiecte la scară largă, asigurând că operațiunile noastre industriale rămân competitive pe termen lung într-un context global”.

În explicarea proiectelor, Galp anunță astfel că și-a unit eforturile cu Mitsui, care deține 25% din noua unitate de biocombustibili avansați, „pentru a produce și vinde biocombustibili avansați într-o unitate adiacentă rafinăriei Sines, cu o capacitate de 270 mii tone pe an”.

Această nouă unitate „va produce motorină regenerabilă (ulei vegetal hidro tratat - HVO) și combustibil de aviație durabil (Sustainable AviationFuel - SAF) din deșeurile uzate, permițând o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 800 de mii de tone anual (Scope 3, CO2e), comparativ cu alternativele fosile disponibile”, pentru o investiție totală de aproximativ 400 de milioane de euro.