„În ciuda unor progrese, respectarea deplină nu a fost încă realizată”, subliniază Comisia într-o declarație, care ar putea duce cazul în fața Curții de Justiție a UE dacă neconformitatea continuă.

Avizul motivat — a doua etapă a procesului de constatare a neîndeplinirii obligațiilor — „privește 18 aglomerări din Portugalia”, pe care Bruxelles-ul nu le identifică.

Potrivit declarației, „În 15 dintre aceste aglomerări, Portugalia nu garantează tratarea secundară sau echivalentă a apelor uzate urbane degajate în sistemele de colectare înainte de evacuare”.

În celelalte trei, apele uzate sunt evacuate în zone sensibile fără a fi supuse unui tratament terțiar mai riguros.

Apele uzate necolectate sau netratate pot pune în pericol sănătatea umană și pot polua lacurile, râurile, solul, apele de coastă și apele subterane.