Prestația socială de șomaj pentru cei care locuiesc singuri va crește de la actualii 384 de euro la 408 de euro în ianuarie, ca urmare a creșterii indicelui care ghidează diferitele prestații sociale, conform calcul elor ECO. Limitele minime și maxime pentru indemnizația de șomaj vor fi, de asemenea, consolidate, la fel ca prestația de deces, venitul de integrare socială și prestația minimă zilnică de boală, care va crește de la 4,8 euro la 5,1 euro.

Prin lege, Indicele de sprijin social (IAS) este actualizat anual pe baza creșterii economice din ultimii doi ani și a traiectoriei prețurilor din ultimele 12 luni.