Această măsură, care rezultă dintr-o propunere de modificare a PS la Bugetul de Stat pentru 2024 (OE2024), a fost aprobată în cadrul voturilor în specialitate cu PSD și PCP votând împotrivă, Chega și Inițiativa Liber ală abținându-se și votul favorabil din partea celorlalte partide.

În discuție este o măsură care stabilește că declarația anuală pe care contribuabilii o depun autorităților fiscale trebuie să includă „toate sursele de venit”, și anume veniturile supuse scutirii impozitului neincluse și „veniturile care nu sunt supuse IRS, atunci când sunt mai mari de 500 de euro, precum și activele deținute în țări, teritorii sau regiuni cu un regim clar mai favorabil”.

Pentru a justifica măsura, PS reamintește că, pe lângă faptul că veniturile supuse scutirii de impozit și neincluse nu sunt raportate, anumite norme speciale din domeniul de aplicare al IRS prevăd excluderea de la impozitare a anumitor surse de venit (sau până la anumite limite de venit), motiv pentru care aceste sume nu sunt raportate în declarația IRS Model 3.

„În acest fel, pentru a garanta o mai mare transparență și rigoare în raportarea veniturilor obținute de contribuabilii care nu sunt scutiți de depunerea declarației IRS Model 3 - justificată din motive de evaziune fiscală - și demonstrând astfel o ilustrare reală a întregii situații financiare și patrimoniale, se propune raportarea totală a tuturor veniturilor obținute anual, indiferent de regimul fiscal aplicabil - adică indiferent dacă beneficiază de un regim de excludere sau scutire de la IRS”.