În conformitate cu o declarație a Consiliului de Miniștri, a fost aprobat decretul-lege care „stabilește compensația proprietarilor, până la limita de 1/15 din Valoarea Fiscală Patrimonială a proprietății închiriate, pentru contractele de închiriere a locuințelor încheiate înainte de 18 noiembrie 1990, în plus aceste contracte nu vor fi supuse noului regim de închiriere urbană”.

Marți, asociațiile de proprietari și chiriași au raportat că Consiliul Național pentru Locuințe, a acordat compensația proprietarilor cu chirii înainte de 1990.

La 22 noiembrie, Institutul de Locuințe și Reabilitare Urbană (IHRU) a publicat un studiu privind contractele de închiriere care nu fac obiectul noului regim de închiriere urbană (NRAU) împreună cu raportul privind închirierile de locuințe în Portugalia. Scopul este de a caracteriza numărul familiilor cu așa-numitele venituri vechi (înainte de 1990) și de a contribui la estimarea sumelor necesare pentru acordarea de sprijin pentru acest tip de

contracte.

Documentul a prezentat calculele diferitelor scenarii, în funcție de măsurile incluse în legislație: pachetul More Housing și decretul-lege care în 2015 a recomandat acordarea subvenției chiriașilor cu venituri mai mici, persoanelor în vârstă sau celor cu dizabilități, după încheierea regimului tranzitoriu.

Conform studiului, valoarea prevăzută a sprijinului pentru pachetul Mai Multe Locuințe care a intrat în acțiune în luna octombrie a acestui an, oprește tranziția către ARNAU a chiriilor vechi de locuințe, care ar fi mai mari sau mai mici în funcție de soluția care urmează să fie adoptată.

Datele indică existența a 124.083 de contracte de închiriere de locuințe înainte de 1990 (în total sunt 151.620, din care nu au fost incluse cele 27.537 de unități de cazare deținute de o entitate publică sau o organizație non-profit), compensația ar putea constitui o cheltuială lunară de 54,5 milioane EUR sau 653 milioane EUR pe an, presupunând că corespunde diferenței dintre valoarea medie a chiriilor curente și o chirie definită pe baza valorii medii pe metru pătrat de noi contracte de închiriere.

Dacă s-ar aplica această metodologie, dar având în vedere un plafon de 80% la valoarea pătrată medie a noilor contracte de închiriere (publicate de Institutul Național de Statistică), cheltuielile lunare cu această măsură ar fi de 39,8 milioane EUR (477,8 euro pe an).

Studiul a analizat, de asemenea, un alt scenariu, luând în considerare prevederile diplomei More Housing, costul lunar s-ar ridica la 2,2 milioane EUR pe lună (26,6 milioane EUR pe an).

În acest al doilea scenariu, valoarea a fost calculată presupunând că chiriașul plătește chiria în conformitate cu ratele efortului prevăzute de lege (pe baza venitului anual ajustat — RABC al gospodăriei) și compensația pentru restul pentru 1/15 din valoarea activelor fiscale a casei, atunci când aceasta ar putea fi mai mare.

Acest studiu, care a fost programat să fie realizat în bugetul de stat pentru anul 2022, a fost elaborat de Observatorul Leasing și Reabilitare Urbană a Locuințelor (OHARU), printr-un parteneriat între PlanPP, în colaborare cu INE și Autoritatea Fiscală și Vamală (AT).