Conform legislației portugheze, este permisă conducerea unui vehicul cu înmatriculare străină în țară, atâta timp cât sunt îndeplinite anumite condiții.

Potrivit Ekonomista, aceste condiții includ: Nu

locuiește în Portugalia: Prima condiție este ca șoferul vehiculului să nu fie rezident în Portugalia. Aceasta înseamnă că persoanele care nu locuiesc permanent în Portugalia au voie să conducă mașini cu plăcuțe de înmatriculare străine în țară.

Relația cu proprietarul: Ș oferul trebuie să fie un membru al familiei proprietarului sau deținătorului vehiculului. Prin urmare, membrilor familiei li se permite să conducă un vehicul cu înmatriculare străină în Portugalia.

Înmatr@@

iculare UE: Vehiculul trebuie să aibă o înmatriculare permanentă dintr-o țară a Uniunii Europene (UE). Mașinile cu plăcuțe de înmatriculare UE sunt supuse unor reglementări diferite decât vehiculele din țări din afara UE.

Perioada limitată: Una dintre cele mai importante condiții este ca mașina să nu poată rămâne în Portugalia mai mult de 180 de zile (sau 6 luni) pe o perioadă de 12 luni. Aceasta înseamnă că vehiculul nu poate fi utilizat în Portugalia mai mult de o jumătate de an în fiecare an calendaristic.

Interpolarea zilelor: Perioada de 180 de zile nu trebuie să fie continuă. Poate fi interpolat, cu toate acestea, regula de 6 luni pe an nu trebuie depășită. Aceasta înseamnă că, pe parcursul unui an, o mașină cu înmatriculare străină nu poate fi utilizată în Portugalia mai mult de 6 luni.

Această limitare de timp este importantă deoarece, așa cum se prevede la articolul 30 din Codul fiscal al vehiculelor, vehiculul este scutit de plata impozitelor pentru o perioadă de 6 luni. Orice utilizare dincolo de această perioadă poate duce la obligații fiscale.


Atunci

când un vehicul este înmatriculat în orice țară din UE, este necesar să se încheie o asigurare de răspundere civilă, cunoscută și sub denumirea de asigurare de terță parte. Această asigurare este obligatorie și acoperă daunele materiale sau corporale cauzate terților, adică altor persoane decât șoferul vehiculului.

Este important de menționat că regulile privind asigurarea auto opțională pot varia de la o companie de asigurări la alta și de la o țară la alta. Acoperirea, limitările temporale și geografice pot diferi în funcție de polițele asigurătorului. Prin urmare, vă recomandăm să contactați compania dvs. de asigurări pentru a obține informații specifice despre asigurarea unui vehicul înmatriculat în străinătate în Portugalia

.