Inițiativa va cuprinde intervenții ale Cláudia Sil, cercetător CCMAR, și reprezentanți ai Universității din Algarve, PAS-Plataforma Água Sustentável și Quarpesca-Associação dos Armatorilor și Pescarilor din Quarteira. Pe lângă vorbitorii invitați, „dezbaterea va fi deschisă exprimării opiniilor, comentariilor și întrebărilor participanților la sesiune”, potrivit organizatorilor

.

În ciuda faptului că a recunoscut că „problema apei este crucială în Algarve”, Plataforma Mais Algarve pune la îndoială relevanța construirii unei instalații de desalinizare.

„Mulți înțeleg că aceste milioane de investiții nu sunt justificate și mulți cred, de asemenea, că impactul asupra mediului și social rezultat este mai dăunător decât presupusele beneficii care decurg” din construcția uzinei.