Comisia Europeană recomandă Portugaliei să prezinte planul structural bugetar pe termen mediu „în timp util” și să limiteze creșterea cheltuielilor nete în 2025 la o rată compatibilă cu plasarea datoriei publice pe o traiectorie descendentă pe termen mediu.

Avertismentele fac parte din recomandările specifice fiecărei țări, emise de executivul comunitar, asociate evaluării dezechilibrelor macroeconomice din statele membre. Pentru 2024 și 2025, Bruxelles-ul recomandă Portugaliei să prezinte „planul bugetar-structural pe termen mediu în timp util”.

Pentru Comisia Europeană, este esențial ca, în conformitate cu cerințele Pactului de stabilitate și creștere reformat, țara să limiteze „creșterea cheltuielilor nete în 2025 la o rată compatibilă cu plasarea datoriei publice pe o traiectorie plauzibil descendentă pe termen mediu și cu respectarea valorii de referință de 3% din tratat privind deficitul PIB”.

În discuție este noul cadru de norme europene, în care fiecare stat membru va trebui să prezinte un plan bugetar structural pe termen mediu, cu o perioadă de patru sau cinci ani, care include angajamentele sale în chestiuni bugetare, reforme și investiții.

Planul ar trebui să includă, printre alți indicatori, prognoza cheltuielilor primare nete ale țării, care va avea o pondere importantă în evaluarea Bruxelles-ului, deoarece va permite evaluarea conformității țării cu obiectivul de reducere a datoriei publice și sustenabilitatea conturilor publice.

De asemenea, Comisia Europeană îndeamnă Portugalia să reducă măsurile de sprijin energetic de urgență înainte de iarna anului 2024/2025, precum și să îmbunătățească eficacitatea sistemului fiscal, și anume prin consolidarea eficienței administrației sale și reducerea sarcinilor administrative asociate.

Luarea de măsuri pentru a garanta sustenabilitatea bugetară pe termen mediu a sistemului de pensii reprezintă o altă recomandare pentru Portugalia, precum și consolidarea capacității de gestionare administrativă a fondurilor europene, accelerarea investițiilor și menținerea impulsului pentru punerea în aplicare a reformelor.

În acest sens, țara trebuie să răspundă „întârzierilor” pentru a permite implementarea eficientă și continuă a Planului de redresare și reziliență (PRR), inclusiv RePower EU, asigurând reforme și investiții până în august 2026.