Statschefen meddelade att detta förslag kommer att överlämnas till riksdagen genom en not som publiceras på presidentskapets webbplats, efter att ha mottagit ett positivt yttrande från regeringen.

”Efter att ha hört regeringen, som hade föreslagit det och uttalat sig för i slutet av morgonen, har Republikens president just skickat utkastet till Republikens församling, för dess godkännande, utkastet till dekret som förklarar undantagstillstånd i 15 dagar, från 9 till 23 november”.

Undantagstillståndet, enligt samma anmärkning: ”tillåter regeringen att vidta vissa åtgärder för att bekämpa Covid-19 pandemin nämligen: möjligheten för regeringen att införa restriktioner för rörlighet på vissa platser vid vissa tidpunkter, särskilt i kommunerna i riskzonen; användningen, om nödvändigt och företrädesvis genom överenskommelse, av medel för hälsa från den privata, sociala och kooperativa sektorn, med vederbörlig ersättning; mobilisering av arbetstagare, liksom Försvars- och säkerhetsstyrkorna, för att stärka hälsovårdsmyndigheterna i epidemiologiska och screeningundersökningar; och möjligheten att mäta Temperaturer på icke-invasiv väg, och införande av tester av tillgång till vissa tjänster och viss utrustning.”