Sedan den 21 oktober har den regionala kupongen ”My Safe Azores” ”endast användbar vid förvärv av varor eller tjänster i regionen, i verksamheter som ingår i turistsektorn”. Sammanlagt innehåller initiativet en investering på 1,2 miljoner euro, förklarade verkställande, enligt Lusa News Agency.

I praktiken ger ”Destination Insurance Azores Voucher” ett ekonomiskt incitament på 35 euro för att genomföra screeningtester för SARS-COV-2 före avgång till regionen.

För att dra nytta av detta incitament måste passageraren välja alternativet ”Dra nytta av ”Destino Seguro Açores” när den fyller i frågeformuläret för riskbedömning och tidig upptäckt i My Safe Azorerna”, efter validering av det negativa testet av Regionala hälsomyndigheten skickas kupongen till e-postadressen.