Detta är vårt barnbarn och hennes morföräldrars hund och när de besöker, är hunden och Celeste aldrig långt ifrån varandra, kan man säga att de är bästa av vänner.

Lägg märke till hundens svans, det ser ut att ha rök som kommer från den.