Medan den nationella portugisiska bilmarknaden faller i allmänhet, är undantaget från detta försäljningen av 100 procent elbilar och plugin-hybrider.

Försäljningen av dessa två kategorier är fortfarande stark i Portugal. I oktober köptes 2 051 elbilar och plugin-bilar, ett nytt månadsrekord, efter det att föregående rekord nåddes i september (1 952 enheter sålda under den månaden), enligt Publico Newspaper.

I oktober stod ren el och plug-ins för 12,4 procent av den nationella marknaden, under den månaden såldes 16 565 fordon i Portugal. Det är en något högre siffra än den 16,404 handlas i september, och därmed representerar en liten tillväxt (0,98 procent mer). Oktober var dock ytterligare en månads nedgång, 13 procent jämfört med samma månad föregående år.

På marknaden för lätta fordon, som står för 97,7 procent av den nationella marknaden år 2020, sålde varumärken som Jaguar och Mazda mer rena elbilar än bilar med diesel- eller bensinmotor tillsammans. Andra märken, inklusive Land Rover och Kia, sålde fler plug-in eller elektriska hybrider än dieselbilar, enligt Público.