Rapporten från National Road Safety Authority (ANSR) för årets första nio månader visar att 63,5 procent av de totala överträdelser som registrerats mellan januari och september motsvarade fortkörning.

Totalt bötfälldes 600 523 förare för fortkörning fram till september, medan 2019 fanns 483,153 överträdelser.

I rapporten anges att mellan januari och september inspekterades mer än 85,5 miljoner fordon, varav en del genom automatisk inspektion, vilket innebär en ökning med 30,9 procent jämfört med samma period 2019. Denna ökning berodde på tillägg av ytterligare 37 procent fler radarsystem och 27,6 procent av antalet radar som drivs av Lisbon Municipal Police.