I dokumentet anser ZERO att miljöfonden ”inte slutar öka utan noggrann granskning” och påpekar att fonden för energieffektivitet, den permanenta skogsfonden, fonden för systemisk hållbarhet inom energisektorn och fonden för att stödja innovation är en del av En enda miljöfond.

En sådan integration ”leder till miljöfondens enorma dimension”, som kräver ”större och total insyn i användningen av dess medel och en noggrannare granskning av inriktningen och förvaltningen av de politiska prioriteringarna”.

Organisationen varnade också för att ”fondens framtida hållbarhet inte förutses mot bakgrund av den förväntade minskningen av intäkterna, en följd av lägre koldioxidutsläpp, vilket kan leda till den snedvridande effekten av att man vill behålla utsläppsnivån för att bibehålla inkomstnivån".

Ett av de förslag som lagts fram av ZERO för statsbudgeten är införandet av en miljöavgift på 30 euro på biljetter till flygningar mellan Lissabon och Porto, där dessa intäkter sedan kanaliseras till en långdistansjärnväg i Portugal.