I slutet av oktober var det bara 12,4% av det portugisiska fastlandet som rådde torka, 45,5 procent hade återgått till normalt skick och 42,1% njöt av regn, enligt det torkindex (PDSI) som finns på Mets webbplats.